Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności - archiwum

Regulamin Turnieju Czterech Rzek edycja 2021

Przedstawiamy treść nowego Regulaminu Turnieju Czterech Rzek jaki został opracowany na spotkaniu organizatorów zawodów biorących udział w tym cyklu.

TURNIEJ 4 RZEK

im. Jana MEYERA

(REGULAMIN) 2021

 

 1. Spinningowo muchowy turniej obejmuje następujące wg kolejności ich rozgrywania zawody :

 • Troć Iny   15, 16, 17 Styczeń (C&R)

 • Reska Troć   20, 21 Luty

 • Memoriał im. W. Wierzbickiego   6, 7 Marzec

 • Święto Troci i Łososia TMP   3, 4 Lipiec (C&R)

 • Święto Wieprzy   4, 5 Wrzesień (C&R)

 • Salmo Parsęty   25, 26 Wrzesień

 1. Zawody rozgrywane będą cyklicznie w terminach stałych, o ewentualnych zmianach niezależnych od organizatorów (niesprzyjająca aura, zalodzenie rzek, epidemia) zainteresowani zostaną odpowiednio powiadomieni.

W zawodach biorą udział zawodnicy posiadający aktualne zezwolenie na połów ryb użytkownika wód.

Zawodnicy przybywają i pokrywają koszty pobytu i opłaty startowej ze środków własnych, koła lub klubu.

 1. Do klasyfikacji zaliczane są ryby :

 • ŁOSOŚ od 50 cm Tylko na „żywej” rybie (C&R)

 • TROĆ od 50 cm

 1. Połów ryb dozwolony jest metodą spinningową i muchową.

 2. Limit dzienny wynosi 2 szt.

 3. Zawody będą rozgrywane jednocześnie w/g 2 równoważnych formuł t.j. na „martwej” oraz żywej” rybie (C&R).

  1. W klasyfikacji nie biorą udziału ryby z widocznymi zmianami chorobowymi, ryby patroszone, z przeciętymi skrzelami oraz podcięte.

  2. W związku z całkowitym zakazem zabierania z łowisk ŁOSOSIA obowiązuje zakaz posiadania i używania OSĘKI. Dozwolona jest pomoc przy podbieraniu ryby przez drugą osobę.

 4. Dla obu formuł prowadzona będzie jedna klasyfikacja za długość złowionych ryb z dokładnością do 1 mm=1 pkt.

7.1 O zajętych miejscach w poszczególnych zawodach decyduje łączna długość złowionych ryb w danych zawodach, dla zawodów 2-turowych łączna długość złowionych ryb w obu turach.

 1. Zasady udokumentowania połowu metodą na „żywej „rybie” minimum 1 zdjęcie z aktualną miarką zawodów oraz aktualnym numerem startowym (miarka MUSI znajdować się równolegle do fotografowanej ryby) moment wypuszczenia ryby musi zostać udokumentowany w postaci filmu (aż do odpłynięcia).

9.Komisja sędziowska poszczególnych zawodów na podstawie weryfikacji zgłoszeń i pomiarów przedłożonych ryb w formule na martwej” rybie oraz po analizie dokumentacji fotograficznej przedstawionej przez zawodników biorących udział w formule na „żywej” rybie klasyfikuje zawodników w/g ogólnej długości złowionych ryb – ilości punktów.

10.Do punktacji turniejowej klasyfikuje się zawodników wg

następującej punktacji :

 • I miejsce 6 punktów

 • II miejsce 5 punktów

 • III miejsce 4 punkty

 • IV miejsce 3 punkty

 • V miejsce 2 punkty

 • VI miejsce 1 punkt

 • VII i dalsze miejsce 0,5 punkta

11.Turniej wygrywa zawodnik, który uzyskał największą sumę punktów premiowych za zajęte miejsca, bez względu w ilu startował zawodach.

Przy równej ilości punktów o kolejności zajętych miejsc decydować będzie suma tzw. małych punktów, a w dalszej kolejności – dłuższa ryba.

Ostateczny podsumowujący wynik ogłoszony i premiowany

będzie na kończących turniej zawodach t.j. „SALMO PARSĘTY”.

12.Zawodnik startujący w zawodach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa stosownie do warunków terenowych i atmosferycznych panujących podczas rozgrywania zawodów oraz regulaminów amatorskiego połowu ryb ustanowionych dla danego obwodu rybackiego przez aktualnego dzierżawcę obwodu rybackiego.

13.Inne ustalenia dotyczące sportowego i etycznego przestrzegania regulaminu zostaną każdorazowo przedstawione na odprawie technicznej przed rozpoczęciem zawodów.

14.Każdy z organizatorów poszczególnych zawodów może ustanowić dodatkowe klasyfikacje, nie wchodzące do punktacji Turnieju, np. największa ryba, nagroda Fair Play i inne.

15.Za rażące nie przestrzeganie regulaminu i ustalonych zasad zawodnik może być wykluczony z udziału we wszystkich zawodach z cyklu TURNIEJU 4 RZEK.

16.Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej za wypadki losowe powstałe w czasie trwania wszystkich zawodów turnieju.

16.1 Osoby poniżej 18-lat muszą wędkować pod opieką osoby pełnoletniej.

17.Na każdych zawodach powołuje się Komisję Odwoławczą

w składzie: przedstawiciele organizatorów, ichtiolodzy, sędziowie.

17.1 Zawodnik może wnieść pisemny lub ustny protest do Komisji Sędziowskiej w ciągu 15 minut od zaistnienia lub przyjęcia do wiadomości informacji o danym zdarzeniu.

17.2 Odwołanie od decyzji Komisji Sędziowskiej wnosi się pisemnie lub ustnie do Komisji Odwoławczej w ciągu 15 minut od ogłoszenia decyzji Komisji Sędziowskiej.

17.3 Decyzja Komisji Odwoławczej jest ostateczna.

17.4 Każdy z organizatorów poszczególnych zawodów ustanawia sędziego głównego zawodów

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.