Koło Miejskie PZW w Kołobrzegu
http://www.1479.pzw.org.pl

Aktualności

Oby ryby były zdrowe

Aktualności | 2011-08-23 | Publikujący: Koło Miejskie PZW w Kołobrzegu

W poniedziałek, 22 sierpnia w obecności przedstawicieli Referatu Inżynierii i Ochrony Środowiska Wydziału Komunalnego, Zieleni Miejskiej i członków Zarządu Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego, staw w Parku im. Generała Dąbrowskiego został przekazany jako plac budowy przedstawicielom Zakładu Robót Inżynieryjnych i Wodno – Melioracyjnych, który został wyłoniony w drodze przetargu i który będzie wykonawcą rewitalizacji stawu. W przeciągu najbliższych kilku dni woda ze stawu zostanie spuszczona. W międzyczasie ryby, na koszt Okręgu PZW w Koszalinie, zostaną przebadane. Jeżeli okaże się, że są zdrowe, będą sukcesywnie odławiane i przewożone do stawów w pobliskim Niekaninie.

Dno będzie odmulone i oczyszczone, a brzegi faszynowane. Wycięte zostaną suche drzewa i gałęzie. Wybudowany będzie nowy mostek i śluza. Projekt przewiduje również budowę przepompowni i rurociągu dostarczającego stale wodę ze staniczki do stawu w postaci czterech kaskad usytuowanych wokół zbiornika. Prace mają być zakończone do końca listopada bieżącego roku i kosztować będą przeszło 500 tys zł.

Wodom Cześć!

Wiesiek Skólmowski

Zdjęcia